Efter den utredning som föranleddes av Uppdrag Gransknings program om självrättelser diskuterade Skatteverket idag fortsatta åtgärder, bland annat vid ett möte med Skatteverkets insynsråd.
Source: Skatteverket