Arbetsgivaravgifterna för unga ändras från och med den 1 juni. Då får du betala full arbetsgivaravgift för personer som är födda 1991 eller senare.
Source: Skatteverket