Ekonomichef Monit

Din Ekonomichef på Monit kommer du utvecklas och trivas i en internationell miljö med spännande utmaningar framöver. Din roll Ditt uppdrag är att leda- och utveckla ekonomifunktionen på Monit AB. Som en del av en internationell koncern arbetar du dagligen med koncerngemensamma- såväl som lokala ekonomifrågor. Du leder ett team med fyra medarbetare som ansvarar […]

  Share

Positiv utveckling i Stockholm

​Under fjärde kvartalet fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökningar av varsel och konkurser, visar konjunkturrapporten. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

Ökad kärnsäkerhet

Proposition 2016/17:157    Regeringens proposition 2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet Prop. 2016/17:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen (1984:3)  Regeringens proposition 2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet Prop. 2016/17:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 […]

  Share

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Proposition 2016/17:141    Regeringens proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Prop. förnybar el 2016/17:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår  Regeringens proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Prop. förnybar el 2016/17:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars […]

  Share

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

Proposition 2016/17:159    Regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild Prop. handräckning 2016/17:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår  Regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild Prop. handräckning 2016/17:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. […]

  Share

Pressinbjudan: Flyger grönt flyg?

För att minska flygets utsläpp behövs ett intensivt klimatarbete och en gemensam global färdplan. Utvecklingen av biobränsle för flyget är det som snabbast kan bidra till målet att göra flyget hållbart och är därför en högaktuell fråga för flygnäringen. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

​Från ensam företagare till framgångsrik entreprenör

Att driva eget företag är en utmaning på många fronter. Johan Signer startade sitt konsultbolag Set Up med stora drömmar, men slogs snabbt av det hårda och ibland väldigt ensamma arbete det faktiskt innebar. Att få en mentor som stöd hjälpte Johan och företaget rejält. ​– Nu växer vi på riktigt och jag kan fokusera […]

  Share