Problemet med omskrivningarna av å, ä och ö i de deklarationer som skickades ut i går är löst. Utskicken av de digitala deklarationerna fortsätter enligt plan.
Source: Skatteverket