Miljöpartiet säger nej till förslaget om nya 3:12-regler, med motiveringen att det skulle slå alldeles för hårt mot landets småföretag. Företagarna välkomnar Miljöpartiets tydliga ställningstagande i frågan.
Företagarna har riktat skarp kritik mot inriktningen, både i utredningen där vi haft en expert med och sedan förslaget presenterades i höstas.
Bokföring Ekonomi Redovisning