Ny regler för arbetsgivare Lönehantering Outsourcing löner Bokföringsbyrå

Från och med 2018/2019 gäller regler för att rapportera inkomster och skatteavdrag för anställda till Skatteverket.

Med de nya reglerna ändras sättet för hur inkomster rapporteras till Skatteverket. Från 2019 skall löner och skatteavdrag redovisas individuellt per anställd i arbetsgivardeklarationen och lämnas varje månad till Skatteverket. Kontrolluppgiften angående ersättningen och skatt på årsbasis, kvar finns dock uppgifter om exempelvis pensioner, räntor och utdelningar.

I samband med att arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft kommer det även bli möjligt för bland andra Försäkringskassan, Migrationsverket, A-kassor och Arbetsförmedlingen att hämta uppgifter från den månatliga arbetsgivarrapporteringen hos Skatteverket. Detta för att underlätta dessa myndigheters möjligheter till kontroll.

När börjar de nya reglerna gälla?
1 juli 2018: För företag som för personalliggare och som per den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda
1 januari 2019: Alla andra företag

Vad blir skillnaden?
Idag: Arbetsgivardeklaration varje månad med totalbelopp för ersättningar och skatteavdrag. Kontrolluppgifter för varje individ en gång per år.
Från 2018/2019: Arbetsgivardeklaration varje månad med specificerade uppgifter för varje anställd.

Alla påverkas
Alla företag med anställda – även du som driver aktiebolag och bara betalar ut lön till dig själv.

Behöver du hjälp?
De nya kraven kring arbetsgivardeklarationen kommer kräva mer administration kring inrapportering och lönehantering. Då hjälper vi gärna till ! Hör av dig så hjälper vi ditt företag med lönehanteringen och rapporteringen av arbetsgivardeklaration på individnivå.

Sushi Malmö Sushi Malmö Västra Hamnen