BRED ERFARENGHET AV OLIKA BRANSCHER

Vi som arbetar för Admin Factory i Malmö, Lund & Stockholm har bred erfarenhet av olika branscher (Produktion, Bygg, Service, Handel) och inte bara från redovisningsbyrå, vilket gör att vi bättre kan hjälpa dig med ditt företagande. Vi har erfarenhet av både större och mindre företag vilket gör att vi kan hjälpa dig från liten företagare, till att få ditt företag att växa till ett större företag, om detta är ditt mål.

Vi förstår företagandets villkor bättre än någon som bara arbetat som Redovisningskonsult. Med oss kan du diskutera alla frågor som rör företagandet och naturligtvis under tystnadsplikt.

Vi fokuserar inte först på Skatter och Deklarationer utan på att du skall tjäna pengar i ditt företag. Då är Ekonomisk Planering och Kontroll viktigt, detta kallar också för Controlling. Med bra uppföljning kan de se vad, på vem, vilka produkter/tjänster osv. som du tjänar mest pengar på. Vi håller koll på dina kostnader och ger förslag på hur du bäst utnyttjar dina resurser. Vi arbetar mer som en Ekonomiavdelning på ett större företag, först fokus på att tjäna pengar, sedan kommer det trevliga ”bekymret” hur skall du beskatta dessa på bästa sätt.

Vi anlitas ofta av Sveriges större och medelstora företag för Personaluthyrning med tjänster som Ekonomichef / Controller. Detta sammantaget gör att du får en mycket kunniga Redovisningskonsult/Redovisningsbyrå som kan hjälpa dig göra ditt företaget framgångsrikt.

Läs mer om en av företagets personaluthyrningspartners här….