ANLITA RÅDGIVARE ?

Det finns ett märkligt samband som visar förhållandet mellan rådgivare och företag. Ju större och lönsammare företag, desto mer anlitas utomstående experter. Ju mindre och mindre lönsamma företag, desto mer sällan anlitas utomstående experter.

Det borde naturligtvis vara tvärtom! En anledning till att det ser ut på detta sätt, tros vara att osäkerhet och några dyrköpta misstag medför att företaget avstår från att anlita rådgivare utifrån. Detta är ett olyckligt beslut.

Det finns också fallgropar när det gäller att anlita rådgivare. Dåliga erfarenheter har givit upphov till talesättet ”Ska vi anlita konsult eller trassla till det själva? ” Men om Du lär dig att rätt nyttja rådgivare och experter kan det bli till stor nytta för ditt företag.

LÄR AV ANDRAS MISSTAG

Det görs emellanåt analyser av hela branscher. Experter och forskare försöker förklara varför det går bra för vissa företag, medan andra inte får det att gå runt. Sammanställningar över företag som kommit i kontakt med Ackordcentralen för ackord eller konkurs, görs ibland.

Resultatet av dessa sammanställningar och analyser visar samstämmigt på att man begår samma misstag År efter År, Årtionde efter Årtionde! De absolut vanligaste misstagen kan sammanfattas enligt följande:

  • Obefintlig eller dålig ekonomisk styrning och kontroll.
  • Obefintlig, passiv eller bristande marknadsföring.
  • Total eller omfattande ”närblindhet”.

LÄS MER – Om våra priser på bokföring, lönnehantering och ekonomichef att hyra