PERSONALUTHYRNING av Ekonomer

Vi arbetar med personaluthyrning inom ekonomi och administration.
Du kan hyra Controller, Ekonomichef, Redovisningskonsult eller Redovisningsekonom.
Vår inriktning är personal med hög kompetensnivå och lång erfarenhet. Vi ställer höga krav på våra konsulter innan de erbjuds anställning eller knyts till vårt nätverk. De skall ha dokumenterad kompetens och utbildning inom respektive yrkesområde och flera års erfarenhet.
Vi kan också erbjuda ”nya” konsulter, då främst studenter som är i slutet av sin utbildning, för varierande uppgifter t.ex. genomgång av bokföring, göra beräkningar av ett nytt projekt eller liknande.
Har du frågor eller vill boka en Controller, Ekonomichef, Redovisningskonsult och Redovisningsekonom, ring oss, så kan vi diskutera vidare.

Exempel på Personaluthyrning:
Arca Systems i Perstorp, Arjo Skandinavia AB, Inplastor AB i Motala, Länsförsäkringar IT, TertaPak, Universal Music AB i Stockholm, XPonCard Group, HildingAnders AB, Skanska, Thule, PanLink AB, Nynäs AB.