Priser på våra Redovisningsbyrå-tjänster i Malmö

Tycker du att det viktigaste är att betala så lite som möjligt så är vi inte rätt partner, men om det viktigaste är vad du har kvar på sista raden efter skatter mm. Då är vi rätt partner!

För att erbjuda bra priser, försöker leva som vi lär. Vilket innebär att vi sparar kostnader där vi kan. T.ex. så har vi alla servrar i molnet, inte ”fasta” kontor på varje ort vi arbetar, utan vi använder bl.a. kontorshotell t.ex World Trade Center, där vi hyr flexibla arbetsplatser. Vi tycker det är onödigt att ha de dyraste centrala kontoren, då vi strävar efter föröka hantera så mycket som möjligt av ”papperna” digitalt, via e-post, Dropbox, Goolge drive, m.fl (miljövänligt, säkert och effektivt).

Vi besöker också gärna Er. Varför ? Jo för då lär vi oss mer om din verksamhet och hur du arbetar, vilket är viktigt för att kunna ge er goda råd och förstå vad och hur ni tjänar era pengar. En Ekonom som bara sitter bakom skrivbordet lär inte ha så god förståelse för ”verkligheten” som en som har erfarenhet från ”fältet”. Se våra tjänster som bokföringsbyrå i Malmö.

Redovningstjänster som sparar tid & pengar – utan att tumma på kvalitén

Vi försöker minimera fysiska möten till någon gång per år och istället använda telefon, webbmöten, internet mm vilket sparar tid och pengar utan att tumma på kvalitén. Mail och telefonsamtal är alltid Gratis hos oss.

Vi har precis som många av de större företagen centraliserat verksamheten. Vi använder oss av olika kvalificerade medarbetare beroende på vad som skall göras, vi har t.ex. administratörer/assistenter som hjälper till med enklare och manuella arbetsuppgifter, vilket gör att bl.a våra Redovisningskonsulter kan ägna sig åt mer kvalificerat arbete, rådgivning, mm och att den totala kostnaden blir inte högre utan oftast lägre för våra kunder.

Har du en Ekonomiavdelning idag, kan vi Garantera att vi kan ta över driften till en lägre kostnad, men med högre kvalitet än du har idag, har du ingen egen ekonomifunktion idag så starta inte upp någon, utan först ha pratat med oss !

Exempel-kunder i Skåne och deras Priser på Redovningstjänster 

VVS-firma AB omsätter ca 6,5 miljoner, har 3-4 anställda, handlar mest via faktura hos de större grossisterna, har ca 1500 verifikat per år. Bilar på leasing, Fakturerar själv i Fortnox (och kopplar faktura underlag från annat system) har ca 20% ROT-kunder. Moms redovisning kvartalsvis. De flesta leverantörsfakturor skickas via mail direkt till oss. Kvitton skannas med App. Vi sköter lönehanteringen, bokföring, avprickning av betalningar och lägger upp leverantörsfakturor och löner på deras bank. Kunden har väldigt lite administration via detta upplägg. Bolaget har Revisor. Priser för detta inkl Årsbokslut mm ligger på 50.400:-/år (4.200:-/mån)

Bilverkstad AB kedjeanslutet till större grupp, omsätter ca 8 miljoner har 7 anställda, ca 2500 verifikat/år, fakturerar via kedjans-system . Ägaren kontrollerar själv lönerna i vårt system, annars som ovan fast med tillägg att vi gör detaljerad uppföljning av resultat och kassaflöde samt fungerar som mentor och hjälper till med att följa upp produktivitet, nyckeltal mm. Priset de betalar är 60.000:-/år. (5.000:-/mån)

Restaurang AB med alkoholtillstånd omsätter ca 5,5 miljoner, har kassasystem vi kan hämta dagskassorna delvis digitalt, har 6-8 anställda beroende på säsong, har ca 1500 verifikat, inkl. dagskassor. Vi har regelbunden uppföljning av resultat och nyckeltal. Annars likt första exemplet. De betalar 46.800:- (3.900:-/mån)

Gatukök AB omsätter ca 2,8 miljoner, skriver ut dagskassorna dagligen på papper, har 3-5 anställda beroende på säsong, har ca 425 verifikat, inkl. dagskassor. Vi sköter deras lönehantering och rapportering. Momsredovisning varje månad. Årsbokslut samt deklaration. De betalar 30.000:-/år (2.500:-/mån)

Konsulten AB (lite slarver) omsätter ca 1 miljon, fakturerar själv, en lön, har mycket kvitton och utlägg ca 500 verifikat som skickas till oss per post. Vi sköter deras lönehantering och rapportering. Momsredovisning varje månad. Årsbokslut samt deklaration. De betalar 30.000:-/år (2.500:-/mån)

Konsulten enskild firma (ordning och reda) omsätter ca 1,4 miljon, fakturerar själv i Fortnox, har ca 210 verifikat som skickas till oss mest via Dropbox. Vi rapporterar Moms varje kvartal samt en ägarlön. Årsbokslut samt deklaration. De betalar 19.800:-/år (1.650:-/mån)

Åkeri AB omsätter ca 4,5 miljoner, fakturerar själv i Fortnox, har ca 600 verifikat, lite kvitton, som lämnas till oss i pärm varje kvartal ca en tredjedel är återkommande kostnader som försäkringar, leasing mm. Vi rapporterar Moms varje kvartal. Kunden gör själv löner, vi bara rapporterar till Skatteverket. Årsbokslut samt deklaration. De har Revisor. De betalar 25.800:-/år (2.150:-/mån)

LÄS MER OM VÅRT ”NY KUND” ERBJUDANDE HÄR…