Nu är Laholms nya handelsutvecklare Caroline Bengtsson på plats. Fastighetsbranschen har stöttat projektet med totalt 300 000 kronor, varav 150 000 kr från Fastighetsägarna GFRs utvecklingsfond.
Bokföring Ekonomi Redovisning