Företagarna har blivit nationell huvudpartner till UngDrive. Genom samarbetet stärks organisationens satsning på unga entreprenörer och Företagarnas Unga Nätverk. Företagarna kommer att bidra med kompetens och närvaro på UngDrives nationella event och alumni-verksamhet och kommer att skapa ökat värde för unga med tankar på att starta eget företag.
Bokföring Ekonomi Redovisning