Nu ska Sverige snart få riktlinjer för ren ny stadspolitik. Som ett första steg kommer miljöminister Karolina Skog, som också har ansvar för stadsutvecklingsfrågor, att genomföra det första av tre rundabordssamtal för att inhämta synpunkter och idéer. Mötet äger rum i anslutning till Urbant Forum i Göteborg den 8 mars. Flera företrädare från bland annat fastighetsbranschen kommer att delta.
Bokföring Ekonomi Redovisning