PayEx Norge har ingått ett samarbete med Vipps för att kunna erbjuda Vipps betalningslösning till handlare. . Tjänsten har idag över 2.2 miljoner aktiva användare och samarbetet innebär att PayEx kommer att kunna erbjuda Vipps betalningslösning i ett gemensamt gränssnitt.
Bokföring Ekonomi Redovisning