SIDAN SKALL UPPDATERAS

Behöver Ni hjälp av en Ekonom ?

NÖJD KUND GARANTI

Fast Pris eller per Timme

Då kan vi hjälpa Dig, Inget uppdrag är för enkelt eller för avancerat !

Ex. Controller, Ekonomichef CFO, Projektledare, Redovisningsekonom
Det görs emellanåt analyser av hela För att hjälpa dig hitta en bra Ekonomipartner, erbjuder vi alla nya kunder att prova våra tjänster 3 månader utan vidare förpliktelser.Det finns ett märkligt samband som visar Vi har två sätt att debitera våra tjänster. Du kan få ett fast pris beroende på volym eller så betalar du per timme.

LÄR AV ANDRAS MISSTAG !

ANLITA RÅDGIVARE ?
Det görs emellanåt analyser av hela branscher. Experter och forskare försöker förklara varför det går bra för vissa företag, medan andra inte får det att gå runt. Sammanställningar över företag som kommit i kontakt med Ackordcentralen för ackord eller konkurs, görs ibland.Det finns ett märkligt samband som visar förhållandet mellan rådgivare och företag. Ju större och lönsammare företag, desto mer anlitas utomstående experter. Ju mindre och mindre lönsamma företag, desto mer sällan anlitas utomstående experter.