SWEDBANK ta ut kontoutdrag digitalt till excel

  • Logga in välj konto – Du kommer hit.
  • Välj Beställa rapporter
redovisningskonsult lund
  • Välj konto – (Klicka på Byt Konto om du har flera konton)
  • Välj transaktionsrapport och datum intervall normalt eller kvartal.
  • Sedan tryck på Beställ och sedan Beställda rapporter
redovisningsbyrå lund
  • Det kan ta några sekunder men sedan skall du hitta rapporten här under färdiga
  • klicka på xls så laddas excel fil ner till datorn
Bokföringsbyrå Lund