• Bokföring
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Kundreskontra
 • Fakturaservice
 • Leverantörsreskontra
 • Momsredovsining
 • Löner (lönehantering)
 • Skatter (skattedeklarationer)
 • Bolagsbildningar
 • Starta Eget hjälp
 • Ekonomitjänster – Bokföringsbyrå
 • Outsourcing

Ekonomichef / Controller

Ge råd om hur Du kan förbättra företagets administrativa rutiner.

Gå igenom och förklara olika alternativa lösningar innan det färdiga bokslutet fastställs.

Olika budgetar t.ex. Resultat, Likviditet, Investering, Inköp, Tillverkning, mm

Investeringsbedömningar, Finansieringsanalys

Fakturaservice och/eller Inkasso.

Bistå i kontakter med banker, leasingbolag och andra långivare.

Myndighetskontakter och korrespondens.

Skatterådgivning.

Utbildning inom ovanstående områden, mm.

Redovsiningskonsult att hyra löpande per timme, dag, månad eller interimt.