Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag med Unionen och Akademikerförbunden.
Bokföring Ekonomi Redovisning