Proposition 2016/17:121 
 

Regeringens proposition 2016/17:121

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Prop.

2016/17:121
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I ärenden där en asylsökande 

Regeringens proposition 2016/17:121

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Prop.

2016/17:121
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I ärenden där en asylsökande  
Source: Lagar mm