Om bara några veckor drar andra omgången av Drivhusets och Arbetsförmedlingens
satsning Grit igång. Tjugo nyanlända entreprenörer får nu ansöka om en plats i
acceleratorn där de under tre månader får testa och förverkliga sina affärsidéer.
Bokföring Ekonomi Redovisning