Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Men det är fortfarande männen som dominerar både företagandet och i styrelserummen. Den genomsnittlige företagaren i Sverige är en 53-årig man i Stockholm, endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är en kvinna. Andelen kvinnor ökar dock försiktigt, t.ex. i nybildade företag, men utvecklingen går långsamt. Det visar Bolagsverkets statistik.
Bokföring Ekonomi Redovisning