Sveriges Innovationsriksdag tar sikte på den digitala transformationen av samhället med inriktning mot corporate venturing och innovationsupphandling. Vilka är företagens och offentliga organisationers behov och utmaningar? Hur ser de goda exemplen och framtiden ut?
Bokföring Ekonomi Redovisning