Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) vid förvärv av 50% av aktierna i det kanadensiska värmepumpsföretaget CGC Group of Companies Inc., med optionsrätt att förvärva resterande 50% av aktierna senast våren 2022.
Bokföring Ekonomi Redovisning