Advokatfirman Delphi har biträtt IRLAB i samband med IPO om ca 115 miljoner kronor samt listning på Nasdaq First North Premier. Första handelsdag var den 28 februari 2017. IRLAB är verksamt inom forskning och utveckling av läkemedel mot sjukdomar i hjärnan, med fokus på Parkinsons sjukdom samt demens.
Bokföring Ekonomi Redovisning