Nyföretagandet minskar i Linköping, om än marginellt. Det visar Nyföretagarbarometern 2016 från Nyföretagarcentrum.
– Det kan vara en effekt av vår starka arbetsmarknad, säger Linköpings borgmästare Helena Balthammar.
Bokföring Ekonomi Redovisning