​Sveriges fastighetsägare är optimistiska inför 2017. Tillväxten i den svenska ekonomin håller i sig och drar med sig fastighetssektorn. Högre hyror och stigande fastighetspriser håller uppe lönsamheten. Fortsatt goda finansieringsmöjligheter talar därmed för att 2017 kan bli ytterligare ett bra transaktionsår. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Bokföring Ekonomi Redovisning