Här startas det flest nya företag per invånare i Kalmar län. Nyföretagarbarometern har rankat länets kommuner efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare under 2016 jämfört med placeringen året tidigare. Toppar gör Borgholm med 6,8 nya företag, följt av tvåan Kalmar med 6,7 per 1000 invånare.
Bokföring Ekonomi Redovisning