Här startas det flest nya företag per invånare i Västmanland. Nyföretagarbarometern har rankat länets kommuner efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare under 2016 jämfört med placeringen året tidigare. Toppar gör Västerås kommun med 5,9 nya företag, som dock minskar med 2,6 procent följt av tvåan Sala kommun med 5,1 per 1000 invånare.
Bokföring Ekonomi Redovisning