Här startas det flest nya företag per invånare på Gotland. Nyföretagarbarometern har rankat länets kommuner efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare under 2016 jämfört med placeringen året tidigare. Gotland har 6,5 nystartade företag per 1000 invånare under 2016.
Bokföring Ekonomi Redovisning