​Sverige måste ha världens bästa system för att locka de människor som vi behöver till landet. En arbetsmarknad i snabb förändring ställer stora krav på företag och medarbetare. Sverige behöver införa visum för talanger och investerare som söker arbete eller affärsmöjligheter här. Allt fler länder gör detta. Svenska regler måste vässas och utvecklas.
Bokföring Ekonomi Redovisning