Kategori: Nyheter Bokföring Ekonomi Redovisning Skatt

Kockbrist i Norrbotten Starkt resultat för Fortnox 2018

Den svenska mjölkproduktionen minskade 2018 Den totala invägningen av mjölk under 2018 var 2 760 tusen ton. Det är en minskning med 57 ton eller 2 procent. Slakten ökade för samtliga djurslag, förutom kyckling. Kockbrist i Norrbotten – Astar startar ny utbildning i Luleå med lokal aktör ​Det råder en extrem kockbrist i Norrbotten. Nu […]

  Share

Var tredje kvinna missnöjd med sin lön – Svag ökning av digitaliseringsgraden i svenska verksamheter

3 av 10 löntagare är missnöjda med sin lön. Bland kvinnorna är siffran högre, 35 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor är inte nöjda. Det visar en undersökning från Visma som Sifo har genomfört.       Digitaliseringsindex mäter hur långt svenska företag och offentlig sektor har kommit i digitaliseringen av de vanligaste ekonomiska processerna. Årets index når 40,8 […]

  Share

Ekonomichef Monit

Din Ekonomichef på Monit kommer du utvecklas och trivas i en internationell miljö med spännande utmaningar framöver. Din roll Ditt uppdrag är att leda- och utveckla ekonomifunktionen på Monit AB. Som en del av en internationell koncern arbetar du dagligen med koncerngemensamma- såväl som lokala ekonomifrågor. Du leder ett team med fyra medarbetare som ansvarar […]

  Share

Positiv utveckling i Stockholm

​Under fjärde kvartalet fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökningar av varsel och konkurser, visar konjunkturrapporten. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

Ökad kärnsäkerhet

Proposition 2016/17:157    Regeringens proposition 2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet Prop. 2016/17:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen (1984:3)  Regeringens proposition 2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet Prop. 2016/17:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 […]

  Share

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Proposition 2016/17:141    Regeringens proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Prop. förnybar el 2016/17:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår  Regeringens proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Prop. förnybar el 2016/17:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars […]

  Share

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

Proposition 2016/17:159    Regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild Prop. handräckning 2016/17:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår  Regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild Prop. handräckning 2016/17:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. […]

  Share