​De flesta är ense om att nyckelkundsförsäljning ska bidra till företags strategiska utveckling. Få har dock forskat på ämnet. Ebba Laurins doktorsavhandling, ”Box Paradox. Hur bidrar nyckelkunder till affärsmodellsinnovation?” visar hur försäljarna blir både riskkapitalister och entreprenörer i projekt och processer som utvecklar kundrelationen.
Bokföring Ekonomi Redovisning