Centrum för management i byggsektorn (CMB) bjuder in till Ledarskapsdagen 2017. Hur möjliggör vi ledarskapet som klarar det höga tempo och behov av arbetskraft som råder i samhällssbyggnadsektorn? Kan jag själv leda förändringen eller är det ledningen som måste förändras först?

Talare i urval:
Troed Troedson, framtidsanalytiker
Prof. Christine Räisänen, Chalmers
Prof. Jan Bosch, Chalmers
Bokföring Ekonomi Redovisning