Trendbrottet från föregående månad tycks spegla av sig även för årets andra månad, som redovisar en marginell ökning av de svenska företagskonkurserna. Konkursstatistiken från UC visar +4 procent. Sammantaget årets första två månader ser vi en ökning på +17 procent.
Bokföring Ekonomi Redovisning