​Arbetskraftsbristen har nått de högsta nivåerna på åtta år i Stockholms län och situationen är akut inom teknikbranschen. Ett sätt att lösa arbetskraftsbristen är att rekrytera talanger utanför Europa.
Bokföring Ekonomi Redovisning