Almi Invest ser tillbaka på ett rekordår 2016. Detta gäller både de 1,2 miljarder kronor som portföljbolagen attraherade från privata investerare och antalet genomförda noteringar och exits.
Bokföring Ekonomi Redovisning