Etikett: Starta Eget Företag

Delphi rådgivare när Addtech Nordic AB förvärvar samtliga aktier i Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB

​Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addtech AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB (”Sensor”). Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

Visma Nordic Trophy adds new prize money to the Season VII tour!

​The long distance ski championship Visma Ski Classics together with its title partner Visma now presents a new competition in the tour for the athletes in the 28 Pro Teams to fight for, the Visma Nordic Trophy including Euro 35.000 in new prize money! Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

Gör det lätt att göra rätt – arbetskraftsinvandring stärker svensk konkurrenskraft

Det måste vara lätt för företag att rekrytera internationell talang till Sverige. Annars tappar vi i konkurrenskraft. Idag presenterades utredningen om arbetskraftsinvandring. Vi välkomnar förslaget om att företag ska kunna rätta till mindre fel i efterhand – ”Lex Tayyab” – även om vi gärna sett en mer långtgående förändring. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

​Tysk-svenska konjunkturbarometern december 2016: Företagen oroas över politiska utvecklingen i världen

Trots relativt goda konjunkturutsikter känner företagen i Sverige och Tyskland oro inför nästa år. Huvudanledningen till oron är den osäkra politiska utvecklingen i USA och flera europeiska nyckelländer. Det framgår ur den nya utgåvan av Tysk-Svenska Handelskammarens konjunkturbarometer som presenteras idag. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

IIS investerar 1,5 MSEK i MetaSolutions som möjliggör öppen digitalisering och nya tjänster i offentlig sektor

​Internetstiftelsen i Sverige, IIS, investerar i MetaSolutions, ett ungt företag med moderna lösningar för informationshantering. Investeringen är en del i en ny satsning från IIS på att stödja nystartade svenska internetbolag. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share

Sex av tio vill betala smidigare i butik

Det ska vara digitalt, enkelt och gå snabbt att betala i butik om kunderna själva får bestämma. Sex av tio kundklubbsmedlemmar värdesätter att kunna få betalningen dragen direkt från kortet för att inte behöva stå i kö. Samtidigt skulle fyra av tio gärna slippa gå till kassan och istället betala ute i butiken, det visar […]

  Share

Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot det lönsammaste året sedan 2011. I barometern har LRF Konsult analyserat småföretagens lönsamhet utifrån ett branschperspektiv och resultatet visar att fyra av fem branscher går mot den högsta lönsamheten på flera år. Bokföring Ekonomi Redovisning

  Share