Av drygt 650 sökande har Vinnova valt ut 117 projekt, varav två från Create Business Incubator, som får dela på 35 miljoner kronor i den nya satsningen Innovativa Startups. De utvalda Createbolagen är Merkomm AB och Nolbi AB.
Bokföring Ekonomi Redovisning