​Nu kan regionala aktörer och branschorganisationer söka finansiering för insatser som stärker kulturföretag och ökar kunskapen om kulturella och kreativa näringar.
Bokföring Ekonomi Redovisning