Unik Resurs har länge arbetat med HR-konsulter och interimslösningar inom HR. Nu välkomnar vi Erik Björk som ansvarig för att vidareutveckla Uniks erbjudande HR-funktion, som ger verksamheter ett kontinuerligt personligt stöd inom HR. Detta samtidigt som Unik Resurs erfarenhet och nätverk ger flexibilitet och trygghet.
Bokföring Ekonomi Redovisning