I fredags korade UC 2016 års bästa säljare inom koncernen. Säljbragden 2016 gick av stapeln på UCs kontor i Stockholm under festliga former, och under kvällen premierades sex framstående medarbetare inom olika kategorier.
Bokföring Ekonomi Redovisning