Idag har Almi Invest och Tillväxtverket slutit avtal kring en ny nationell fond för investeringar i innovativa SME-företag. Fonden inom GreenTech området riktar sig till produkter och tjänster som har en CO2 reducerande effekt. Kapitalet ska investeras i ett 50-tal bolag fram till 2023. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och EU:s utvecklingsfond.
Bokföring Ekonomi Redovisning