Sedan regeringen minskade ROT-avdraget till 30 procent har antalet företag som utför ROT-arbeten minskat rejält och ligger nu på en all-time-low, visar siffror från Skatteverket.
Bokföring Ekonomi Redovisning