David Mothander blir ny förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen, ett av sju förbund inom Almega. David är jurist och arbetar idag som Nordic Policy Counsel på Google, där han ansvarar för policyfrågor.David har lång erfarenhet av it- och telekombranschen som bland annat regulatoriskt ansvarig på teleoperatören 3 men också som juridisk rådgivare på Post- och telestyrelsen, PTS.
Bokföring Ekonomi Redovisning