Sveriges mindre och växande företag, välfärdsskaparna, saknas i regeringens budget för 2017. Regeringen höjer skatter och ökar kostnaderna för landets företag och företagare, samt har gjort det dyrare att anställa. Detta är fel väg att gå.
Bokföring Ekonomi Redovisning