Nu är de här, den nya svenska standarden LAP – Svensk Löneartsplan och Parlön den svensk-engelska ordboken inom löneområdet. Srf konsulterna har sedan 2013 samverkat med ett flertal viktiga aktörer på lönemarknaden med målet att ta fram en gemensam standard gällande en svensk löneartsplan och svenska lönebegrepp översatta till engelska.
Bokföring Ekonomi Redovisning