Gabriel Karlberg, forskare vid institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar sin avhandling: ”Styrning av outsourcad offentlig service – en balansakt mellan fasthet och flexibilitet”.
Bokföring Ekonomi Redovisning