Tree Mapper systemet förbättrar processen för att estimera värdet av en skog, genom att räkna individuella träd med hjälp av autonoma drönare. Detta innebär att felet vid värderingen av skogen, vilket ofta läggs på som en risk i priset, kan reduceras och skogsägarna kan få ut mera pengar av sina tillgångar.
Bokföring Ekonomi Redovisning