De senaste månaderna har Sydsvenska Handelskammaren undersökt det rättsliga läget gällande ID-kontrollerna. Slutsatsen är att kontrollerna inte är förenliga med gällande lagregler och att pendlarna bör ha rätt till ersättning för ID-kontrollerna i form av både kränkningsersättning och ekonomiskt skadestånd från svenska staten. Slutsatsen stöds nu av Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap.
Bokföring Ekonomi Redovisning