Under oktober månad har den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month) ägt rum – en EU-kampanj med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet. I Sverige arrangeras kampanjen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) och temat är id-kapning.
Bokföring Ekonomi Redovisning